Thread: Swedish/English
View Single Post
Old 09-19-2006, 11:51 AM  
AmigaSpirit
Junior Member
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 2
Default Swedish/English

Sitter och leker lite med ioFTPD efter en rekommendation av en vän.
Kört med raidenFTPD innan och undrar om de inte finns samma stöd i ioFTPD, jag har laggt upp mitt system så att på varje disk så finns de ett dir som heter Ftp/ sen under de så finns de olika dirs, men samma dirs finns oftast på alla diskarna, ex. D:\Ftp\Sample\ E:\Ftp\Sample\ och om jag lägger till 4 diskar med E:\Ftp\ så får jag 4 Sample inne på Ftpn, med samma innehåll i alla... och ligger de ett dir som heter likadant på alla diskarna under Sample\ så får ja upp lika många sånna...

Ska de vara så ?! RaidenFtpd blir de inte så på, eller e de nått ja missat ?!
AmigaSpirit is offline   Reply With Quote